Få de 3 vigtigste spørgsmål du kan stille dig selv i livet. Få dem inden 3 minutter.

  Sådan performer du optimalt

  Blog

  Sådan performer du optimalt

  Skrevet den 2. april 2019


  Mange tror det handler om at være størst, bedst, først og er man det, så performer man optimalt.


  Men… jeg må skuffe og sige, at der skal mere til.


  • Det er ikke altid dem, der er størst der er bedst.
  • Det er ikke altid dem, der er bedst, der gør den største forskel for dig.
  • Det er ikke altid dem, der er først, der lykkes bedst.


  Optimal performance kommer indefra!


  Ingen performer optimalt hvis de undervejs har:


  • Givet køb på sig selv
  • Har svigtet dem de har et ansvar for
  • Undladt interessen for at kende kernen i sig selv


  For år tilbage skrev jeg e-bogen ’Personlig POWER’ og her i får du mit bud på, hvad personlig POWER består i at mestre.

  Ingen personlig POWER, ingen maximal performance.


  Her får du essensen. Elementerne der skal findes frem i dig og sættes i spil for, at du performer maximalt.

  Personlighed


  Hvis vi begynder med at se nærmere på selve ordet personlighed er det sammensat af person og lighed. Som jeg vælger at tolke det, handler det om, at der skal være lighed mellem den person du er og det du udstråler.


  Overskud

  Overskud er en tilstand vi er i, når vi er i flow, og mange ting synes at lykkedes for os. Når vi er i overskud, har vi energi til at se andres behov og også hjælpe andre, hvis de har behov for dette.


  Vedholdenhed   

  Vedholdenhed er i sig selv en enorm styrke, når vi benytter den på hensigtsmæssig vis. Vedholdenhed kan bære os gennem meget modstand, fordi vi tror på den vej, vi har valgt at gå, og på det mål vi har sat os.


  Værdighed

  Værdighed associerer til bl.a. at være noget værd og at være værdig til … to forskellige veje, som sagtens kan finde harmoni og samklang.


  Engagement

  Jeg elsker den værdi, der ligger i ordet engagement. At engagere sig, at brænde for noget, at glemme tid og sted midt i engagementet.


  Refleksion

  At kunne reflektere over tingene er på én og samme gang den kæmpe fordel og den store forbandelse, vi mennesker har modtaget gennem menneskets evolutionelle udvikling.


  Ulempen ligger i, at vi bruger meget af vores energi på at overveje, om vi vil det ene eller det andet. Om hvad vi mener om dit og dat, om hvad andre mon mener, og om hvad andre mon mener om os!


  Positivt, er evnen til at reflektere også en af de største gaver, vi har, fordi vi kan evaluere på vores egen adfærd, vores handlinger og vores måder at agere på.


  At udfolde sit fulde potentiale handler på ingen måde om at være perfekt, men en hel del om, at turde stå ved at være den vi er med styrker og svagheder, fordele og ulemper og med evnen til at føle os elsket, alene fordi vi er den, vi er.


  Bonus V – Vilje

  ‘Hvor der er vilje, er der vej’ lyder det velkendte ordsprog, og jeg må sige, at det nok ikke bliver uaktuelt de næste 100 år. Der er noget om snakken! Jeg vil med dette ekstra V-ord forære dig en bonusstyrke, som i sammenspil med de andre dyder kan bringe dig endnu nærmere udfoldelsen af dine personlige styrker, så du kan udfolde din personlige POWER.


  Har du tid, så sæt dig ned og brainstorm over hvert enkelt område.


  • Hvad de hver især betyder for dig
  • Hvordan de kan gøre en positiv forskel for dig
  • Hvad du skal ændre eller øve dig i, for at styrkerne folder sig fuldt ud i dig
  • Hvor og hvordan du performer maximalt


  Vil du have alt min viden om dette felt, så må du skrive til mig og bede om et eksemplar af hele e-bogen ’Personlig POWER’, mod 150 kr. og din mailadresse. Oveni giver jeg dig også mit inspirationsbrev, hvor du får yderligere uundværlig inspiration.


  Må du performe maximalt i både liv og ledelse.


  Anita Hummelshøj Mikkelsen


  #Foredrag #Ledersparring #Retreat